Get Adobe Flash player

[CZ] Velmi jednoduchá keška, která se nachází v blízkosti Air-Muzea Vyškov a letište Vyškov.

 

POZOR: Vzhledem k provozu na komunikaci durazne doporucujeme nechat auto na parkovišti (viz waypointy). Parkování je pochopitelne zdarma. Pro odlovení kešky použijte kombinaci "735". Všem seriozním hledacum doporucujeme návštevu muzea, která je zajímavá nejen pro príznivce letectví, ale taky hlavne pro deti, které se zde mohou patricne vybehat, vyfotit s nejakou tou stíhackou, sednout do nekterých kokpitu a alespon na chvilku snít o povolání pilota at už vojenského nebo civilního.

LOGBOOK nr. 1 - Oskenované stránky z logbooku číslo 1 (externí link)

INFORMACE KE KESI: Obsahuje dve krabice. Drevenou a plastovou. Drevena krabice, která obsahuje i logbook, je urcena pouze k výmene vecí souvisejících s leteckou a vojenskou tematikou. V pripade jineho obchodovani prosim pouzijte plastovou krabici. Snazte se prosim obe dve nenaplnit "bordelem", ale zachovejte alespon rozumnou uroven predmetu. Díky moc.

Toto muzeum provozuje:

Nadace Letecké historické spolecnosti Vyškov


N LHS Vyškov je úcelovým sdružením, majetku pro dosahování obecne prospešných cílu, jako je zajištení a ochrana památek, rozvíjení tradic ceského letectví, zachování letecké techniky pro další generace, mapování historie atd. K tomuto úcelu je zrízena stálá expozice na letišti ve Vyškove, kde je vystavena predevším letecká technika vcetne zabezpecovací techniky, fragmenty z letounu sestrelených v dobe II. Svetové války, pozemní technika a zbrane.
N LHS Vz3kov logo


Vyškovské letecké muzem je rozdeleno na nekolik cástí. Co zde tedy najdete?

 • Expozice letecké archeologie

  Zabývá se vyhledáváním lokalit, v nichž došlo k zajímavým leteckým událostem v období druhé svetové války. Vyhledává a soustreduje známá fakta k temto událostem, o kterých vede dokumentaci a bohatý archivní materiál.

  V tomto muzeu jsou tedy vystaveny fragmenty letounu, motory, palubní zbrane a osobní veci pilotu a osádek letounu všech válecních mocností. To vše mužete shlédnout. Tato expozice je v Ceské republice ale i ve svete ojedinelá. Svojí cinností se snaží vzdát hold velkému zástupu bezejmenných mladých pilotu a osádek, které nedoprovázelo žádné hlášení o úspech a vítezství, kterí ale byli statecní a pripraveni k obeti pro svoji vec.

 • Expozice letecké techniky

  se zabývá soustredováním vojenské letecké, letecké záchranné a zabezpecovací techniky, jejich údržbou a získáváním dalších exponátu. Dbá o rádný stav všech leteckých exponátu instalovaných v muzeu. Ukolem je shromaždovat a pro další generace uchovávat leteckou techniku, která sloužila v ceském letectvu. Od založení nadace do konce století se nadšencum z této skupiny podarilo shromáždit 30 exempláru letounu, 7 vrtulníku a 14 exponátu leteckých motoru.

 • Expozice pozemní techniky

  obohacuje expozici Nadace LHS predevším o exponáty vojenské pozemní techniky a zbraní. Ve sbírce je ale umístena i technika ciste civilní. Muzem si stanovilo nelehký úkol: postupne renovovat všechny exponáty, na kterých je v soucasné dobe nejvíce videt, jak se dokáže podepsat zub casu. Do expozice pozemní techniky patrí približne 40 exponátu.

Otevírací doba:


 • Duben, Kveten, Cerven, Zárí, Ríjen

  Sobota: 9:00 - 17:00
  Nedele: 9:00 - 17:00

 • Cervenec, Srpen

  Denne: 9:00 - 17:00

Poplatek za prohlídku:


Dospelí: 50 Kc
Deti 6 - 15 let: 20 Kc
Duchodci: 30 Kc
Pruvodce s výkladem: + 50 Kc / skupina

Mnohem více informací a fotek je k dispozici na webových stránkách nadace a leteckého muzea Vyškov na adrese:

http://www.lhs-vyskov.cz

Date                 : 17 juli 2013

Place                : Vyskov

Country              : Tsjechië

Waypoint nr.         : 75

Cache number         : GC13WC0

Cache name           : Vyskov Air museum

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival