Get Adobe Flash player

Video k teto kesi : BUNKR NA HRAZI

 

http://www.geocaching.com/images/magnifying-glass.png); cursor: pointer; width: 670px; height: inherit; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

Na konci roku 1935 se v Ceskoslovensku rozbíhá výstavba pevností a pevnustek. Do 30.zárí 1938 bylo stavebne dokonceno,ci rozestaveno 9 tvrzí, 226 samostatných srubu a témer 10 000 pevnustek. Od roku 1936 zapocala také výstavba prekážek, behem trí let byly prostaveny témer tri miliardy tehdejších korun,celkove ovšem bylo cs.vládou uvolneno na výstavbu cs.opevnení 10,4 miliard Kc.

http://www.geocaching.com/images/magnifying-glass.png); cursor: pointer; width: 670px; height: inherit; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

V roce 1937 byl schválen tretí a konecný tzv.Husárkuv program,který znamenal obrovský rozmach výstavby lehkého opevnení nového typu,a sice pevnustek lidove zvaných Ropík. Ropíky tvorily spolu s budovaným polním opevnením v zárí r. 1938 páter obrany Ceskoslovenska a težkým opevnením se podarilo prehradit alesopn nejduležitejší prusmyky. Od kvetna 1938 zacíná také výstavba polního opevnení

http://www.geocaching.com/images/magnifying-glass.png); cursor: pointer; width: 670px; height: inherit; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

Ceskoslovenské opevnení bylo nejsilneji budováno zejména na severní hranici (do r.1945 hranice s nemeckem) po anšlusu,neboli obsazení Rakouska v breznu 1938 nemeckou armádou také na hranici jižní. V ostatních úsecích,vcetne vnitrozemských prícek se nalézaly malé pevnustky,které byly od r.1938 doplnované,ci pro rychlý sled událostí nahrazované polním opevnením. Težké a lehké opevnení se v cs.pohranicí vetšinou dochovalo do dnešní doby,ovšem vnitrozemské linie opevnení lehkého jsou témer znicené a zahlazené. Nekteré objekty se staly také cílem ruzných zkoušek odolnosti vcetne válecného a poválecného trhání ocelolitinových prvku (strílny,zvony,kopule) Z kdysi mohutne budované linie polního opevnení lze nalézt pozustatky již jen na nekolika místech zejména v pohranicních horách.

V soucasné dobe je možnost navšívit v Ceské republice již desítky muzeí vybudovaných prímo v objektech lehkého a težkého opevnení,pricemž nekteré objekty jsou již plne vyzbrojené a vybavené.

http://www.geocaching.com/images/magnifying-glass.png); cursor: pointer; width: 670px; height: inherit; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

Zdroj: http://pevnosti.kvalitne.cz/

Date                 : 26 juli 2013

Place                : Oblekovice

Country              : Tsjechië

Waypoint nr.         : 83

Cache number         : GC2QTD2

Cache name           : Bunkr na Hrazi

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival